ความทนทานของตัวเร่งปฏิกิริยาช่วยให้สามารถเปลี่ยนเอทานอลเปียกได้โดยตรงซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลและทำให้ต้นทุนการผลิตไฮโดรคาร์บอนผสมผสานอยู่ในระดับที่แข่งขันได้จากการวิเคราะห์ในขณะที่การเร่งปฏิกิริยาแบบขั้นตอนเดียวนี้มีประสิทธิภาพทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อปรับขนาดขึ้น 300 ครั้ง

โดยใช้สูตรตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงพาณิชย์ การดำเนินการแปลงสามารถรวมเข้ากับโรงงานเชื้อเพลิงชีวภาพใหม่หรือติดตั้งเป็นเทคโนโลยีเพื่อโรงงานเอทานอลที่มีอยู่ด้วยการลงทุนใหม่น้อยที่สุดเชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูงมีคำมั่นสัญญาว่าเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ปราศจากคาร์บอนและการเผาไหม้ที่สะอาด เป้าหมายคือการสร้างเชื้อเพลิงชีวภาพเหลวขั้นสูงที่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานการส่งมอบท่อที่มีอยู่และสามารถนำมาใช้ในเครื่องยนต์ที่มีอยู่หรือขั้นสูงโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพ เชื้อเพลิงมีความน่าดึงดูดเป็นพิเศษเพื่อช่วยลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิในเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนักเช่นในเครื่องบินเรือและยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ท้าทาย